اندازه گیری CMM
نسخه چاپیارسال به دوستان

دستگاه اندازه گیری  CMM  :


نوع دستگاه اندازه گیری  CMM  كه در شركت ACI Pars استفاده مي شود از نوع دروازه اي است وبرروي ميز كار حركت مي كند. دراين نوع  CMMبراي حركت دادن محورها از روش خودكار CNC استفاده مي شود و حركت محور ها به وسيله موتور و دستورات توسط كامپيوتر صادر مي شود.

 

مشخصات دستگاهCMM  مورد استفاده در ACI Pars :

- شركت سازنده:   DEA- ITALIA
- مدل: GLOBAL/A١٢٢٢١٠ 
- دقت اندازه گيري:  ٢.٥ ميكرون
- سال توليد دستگاه: ٢٠٠٥


ابعاد خط كش اندازه گيري:

- در راستاي محور X : ١٢٠٠ ميليمتر
- در راستاي محور Y : ٢٢٠٠ ميليمتر
- در راستاي محور Z : ١٠٠٠ ميليمتر

 

نرم افزار مورد استفاده در شركت  ACI PARS براي برنامه نويسي و اوپراتوري ، PCDMIS   نسخه PCDMIS++ ٣.٧   مي باشد. البته در كنار اين نرم افزار از نرم افزار QUINDOS   نيز به صورت محدود براي اندازه گيري برخي قطعات با دقت اندازه گیری بالاتر استفاده مي شود.

لازم به ذكر است كه متصديان اين دستگاه دوره هاي برنامه نويسي با نرم افزار    PCDMIS   را تحت نظر شرکت لکسر که از شركتهاي معتبر در اين زمينه می باشد گذرانده اند.

دستگاه مورد بحث هر ساله توسط شرکت لکسر در يك نوبت كاليبره مي شود. علاوه بر این كاليبراسيون سالانه، در دو نوبت دیگر مورد بازبيني قرار گرفته و سرويس مي شود.


#