مشاوره
نسخه چاپیارسال به دوستان

مشاوره :

 

  • - سيستم مديريت و تعالي روزانه بر پايه سيستم توليد رنو(SPR )

  • - كاهش هزينه و قيمت تمام شده

  • - سيستم هاي لجستيك

  • - نظام پيشنهادات و ايده هاي بهبود در كليه شاخه هاي عملياتي سازمان بر پايه سيستم پيشنهادات رنو (ICP )

 


#