امکانات صنعتی
نسخه چاپیارسال به دوستان
  • تجهیزات مورد استفاده برای تولید محصولات جوشی و فلزی:

   • - سه سالن جوشکاری
   • - ٥ جرثقیل
   • - ژنراتور جوشکاری  GMAW (٣٥ عدد)
   • - سه دستگاه لیفتراک
   • - ١١دستگاه ربات جوشکاری ABB


  • تجهیزات مورد استفاده برای تولید محصولات مونتاژ
   :

   •  - یک سالن تولید
   •  - جرثقیل ثقفی ٢.٥ تن
   • - یک دستگاه لیفتراک
   • -  ٦  پرس از  نوع C


  • تجهیزات خط رنگ:
   •  
   • - یک سالن تولید
   • - وان پیش چربی گیر
   • - وان چربی گیر
   • - وان شستشو
   • - وان اکتیواسیون
   • - وان فسفاته
   • - 3 وان شستشو
   • - تانک رنگ ED - Cataphoresis unit
   • - ٣ وان UF(Ultra Filterasion)
   • - کوره سخت کاری/  پخت
- یک دستگاه لیفتراکسازه های فلزی :


فضاي كارگاهي :

کارگاه سازه های فلزی قابليت ساخت انواع سازه هاي فلزي كوچك تا بزرگ را دارا میباشد و اینكارگاه دارای فضای کارگاهی  به مساحت ١٠٨ متر مربع به ابعاد ١٨ متر طول و ٦ متر عرض سرپوشيده و ٢٢١ متر مربع فضاي باز كارگاهي به ابعاد ١٧ متر طول و ١٣ متر عرض میباشد.

امكانات موجود:

 1. - يك دستگاه اره آتشي
 2. - يك دستگاه اره نواري
 3. - يك دستگاه دستگاه ساب ثابت ديواري سه فاز
 4. - دو دستگاه دستگاه جوش آرگون آب خنك
 5. - يك دستگاه هوابرش
 6. - يك دستگاه جوش برق تك فاز
 7. - ١٢ عدد سيلندر گاز آرگون و co2
 8. - ٦ عدد سيلندر گاز اكسيژن
 9. - دو عدد ميز كار و گيره رو ميزي
 10. - قفسه برای نگه داری مواد اولیه
 11. - يك دستگاه فرز آهنگري بزرگ
 12. - يك دستگاه ميني فرز آهنگري
 13. - يك دستگاه دريل دستي سبك
 14. - يك دستگاه دريل هيلتي با مته هاي مخصوص
- دو دستگاه سيلندر آتش نشاني
#