سازه های فلزی
نسخه چاپیارسال به دوستان

فضاي كارگاهي :
                             
کارگاه سازه های فلزی قابليت ساخت انواع سازه هاي فلزي كوچك تا بزرگ را دارا میباشد و اینكارگاه دارای فضای کارگاهی  به مساحت ١٠٨ متر مربع به ابعاد ١٨ متر طول و ٦ متر عرض سرپوشيده و ٢٢١ متر مربع فضاي باز كارگاهي به ابعاد ١٧ متر طول و ١٣ متر عرض میباشد.

امكانات موجود:

 1. - يك دستگاه اره آتشي
 2. - يك دستگاه اره نواري
 3. - يك دستگاه دستگاه ساب ثابت ديواري سه فاز
 4. - دو دستگاه دستگاه جوش آرگون آب خنك
 5. - يك دستگاه هوابرش
 6. - يك دستگاه جوش برق تك فاز
 7. - ١٢ عدد سيلندر گاز آرگون و co2
 8. - ٦ عدد سيلندر گاز اكسيژن
 9. - دو عدد ميز كار و گيره رو ميزي
 10. - قفسه برای نگه داری مواد اولیه
 11. - يك دستگاه فرز آهنگري بزرگ
 12. - يك دستگاه ميني فرز آهنگري
 13. - يك دستگاه دريل دستي سبك
 14. - يك دستگاه دريل هيلتي با مته هاي مخصوص
- دو دستگاه سيلندر آتش نشاني

 

#