قطعات تندر 90
نسخه چاپیارسال به دوستان

رام موتور : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رام موتور که به عنوان شاسی خودرو محسوب می شود و در زیر موتور مونتاژ و نصب می شود. رام موتور به عنوان نگه دارنده موتور بوده که از طریق طبق به سگدست و مجموعه توپی چرخ جلو متصل می باشد . رام زیر موتور وسیله ای برای اتصال موتور به بدنه می باشد و به سینی زیر موتور نیز متصل می شود.


طبق مثلثی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق یا بازویی نگهدارنده چرخ،  وسیله ای جهت اتصال رام به مجموعه توپی چرخ جلو می باشد. "طبق" از قطعات بوشن طبق، سیبک و بازویی اصلی  تشکیل شده است.

 

مجموعه توپی چرخ جلو :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه توپی چرخ جلو که شامل مجموعه ترمز، سگ دست ، دیسک ، توپی  و . . . میباشد که در قسمت خارجی، مجموعه رینگ و لاستیک چرخهای جلو نصب می شوند و از داخل، محل اتصال سیبکهای طبق و جعبه فرمان و مجموعه کمک فنر می باشد.  نیروی محرکه گیربکس از طریق توپی به مجموعه توپی چرخ جلو منتقل و موجب حرکت خودرو می گردد.

 

مجموعه اکسل عقب :

 

 

 

 

 

 

 

 


مجموعه اکسل عقب که به عنوان محور اصلی نگهدارنده چرخهای عقب می باشد که شامل کاسه چرخ و مجموعه ترمز چرخ عقب است، مجموعه رینگ و لاستیک بر روی کاسه چرخ نصب می شوند. این مجموعه به ترمز دستی و سیستم ترمز چرخ عقب ، کمک فنر متصل می باشد. در ضمن ساختار محور اصلی عقب عامل اصلی حفظ تعادل خودرو در پیچها می باشد.

 

بوستر ترمز :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در خط ACIPARS  بر روی بوستر ترمز، دو برچسب هشدار و ردیابی نصب شده و همچنین دو درپوش توسط  یک چسب  مخصوص دو جزیی جهت حفاظت و جلوگیری از باز شدن پیچ ها بر روی آنها نصب میگردد و به مشتری ارسال میگردد.

#