آموزش
نسخه چاپیارسال به دوستان

آموزش :

 

  1. - آموزش هاي ايمني و طراحي شرايط مناسب كار

    - نظام پيشنهادات و ايده هاي بهبود در كليه شاخه هاي عملياتي سازمان بر پايه سيستم پيشنهادات رنو

    - آموزش ابزارهاي سيستم توليد رنو (SPR ) که شامل :SPR Training
5S Analysis and solving methods KAIZEN Production
Self Control DOPA TPM REE
Quality Tools TPM (Complete) TPM RO
Poka Yoke QRQC TPM Parts analyze
QC Story QRQE TPM AM
Quality Animation MQA TPM PM
Dexterity Visual control Maturity UET TPM Case/Case Improvement TPM Training (LP & Dojo)


 


#