چشم انداز
نسخه چاپیارسال به دوستان

پایگاه صنعتی گروه رنو در ایرانپنج راهبرد اساسی جهت تحقق چشم انداز :- اجرای تولید ناب

- انگیزش و آموزش پرسنل

- توسعه محصولات و خدمات

- کاهش واردات و افزایش داخلی سازی

- افزایش کارایی مدیریت در سطوح سازمانی و مدیریت هزینه و منابع


#